சனி, 17 ஆகஸ்ட், 2019

அணுக்களின் வேறுப்பட்ட சிறப்பு தன்மைகள்


📷
தோழர்களே அணுவை பற்றிய 6வது பதிவு அணுக்களை வகைப்படுத்தும் மெண்டலீப் அட்டவணை என்பது மிக மிக சிறப்பான ஒரு வடிவமைப்பு
இதில் இடமிருந்து வலமாகவும் மேலிருந்து கீழாகவும் வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இந்த ஒவ்வொரு வரிசைக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு
இதில் வாயுக்கள் ,உலோகம் ,அலோகம் உலோகப்போலிகள், கதிர்வீச்சை வெளியிடும் தனிமங்கள் என்று ஒவ்வொரு வகையையும் பிரித்துக்காட்டுகிறார்கள்
இந்த வரிசைகளை ஆய்வு செய்தால் மனித உழைப்பை எண்ணி பிரமித்து போக வேண்டிய அளவுக்கு இந்த வரிசைபடுத்தலில் செய்திகள் இருக்கிறது
இந்த மெண்டலீப் அட்டவணையில் முதல் இடத்தில் இருப்பது ஹைட்ரஜன் ஆகும் இயற்கை தனிமங்களில் கடைசியில் இருப்பது யுரேனியம் ஆகும்
ஒரு கைட்ரஜன் அணுவை விட 238 மடங்கு ஒரு யுரேனியம் அணு அதிக எடை கொண்டது ஆனால் வெறும் மூன்றில் இருந்து நான்கு மடங்கு மட்டுமே அளவில் பெரியது என்றால் ஆச்சரியம்தானே
இப்படி நெருக்கமாக இருக்க காரணம் யுரேனியத்தை சுற்றும் 92 எலக்ட்ரான்களும் அதன் மையத்தை நோக்கி இழுக்கப்பட்டு மிக நெருக்கமாக அழுத்தப்படுகிறது
இந்த நிலையின் காரணமாகவே ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவைப்போல் எலக்ட்ரான்கள் ஒரே வட்டப்பாதையில் மையத்தை சுற்றி சுழல்வது இல்லை,
அப்படி வட்டமாக சுற்றினால் எலக்ட்ரான்கள் மையத்துடன் தமக்கு உள்ள உறவை இழந்து விடும் அணுக்கள் தமது நேர்மின்னோட்ட ஆற்றலுக்கு ஏற்ப எலட்ரான்களை பிடித்து வைத்துக்கொள்ள முடியாது
எனவே அதிக எலட்ரான்களும் இருக்கவேண்டும் அனைத்தும் மையத்துடன் நெருங்கிய உறவை பேண வேண்டும் என்றால் எலட்ரான்கள் வட்டமாக சுற்றக்கூடாது
எனவே எலக்ட்ரான்களின் ஒவ்வொரு கூடும் தம்மை மைய்த்தடன் நெருக்கமாக இணைக்கூடிய சுற்றும் பாதைகளை தேர்வு செய்து சுற்றி வருகின்றன
இவற்றை ஆய்வாளர்கள் நான்காக வகைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அது SPDF எனும் நான்கு வழிகளாகும்
S என்பது வட்டப்பாதையாகும் Pஎன்பது இருகோண வழியாகவும் Dஎன்பது நாற்கோண வழியாகவும் F என்பது அறுங்கோண வழியாகவும் அணுக்களின் மையத்தை சுற்றும் வழியாக அமைகின்றன
இதில் ஹைட்ரஜன் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானை பெற்று இருப்பதால் அது வட்டப்பாதயில் சுழல்கிறது
ஆக்சிஜன் 8 எலக்ட்ரான்களை பெற்று இருப்பதால் அதன் எலக்ட்ரான் கள் S அதன் முதல் வட்டமாகவும் P இரண்டாம் வட்டம்என்ற இரண்டு வழிகளில் ஆக்சிஜனின் மையத்தை சுற்றி வருகின்றன
ஹீலியம் இரண்டு எலக்ட்ரான்களை மட்டுமே கொண்டு இருப்பதால் அதற்கு முதல் வட்டமான S வட்டமே போதுமானது
யுரேனியம் ஏழு எலக்ட்ரான் அடுக்குகளை பெற்று இருப்பதால் SPDF எனும் நான்கு முறைகளையும் அதன் எலக்ட்ரான்கள் பயன்படுத்துகின்றன
எனவேதான் ஒவ்வொரு அணுவும் மின் ஆற்றலில், நிறையில், மற்ற அணுக்களுடன் இணைந்துஇயங்குவது ஆகிய அனைத்திலும் ஒவ்வொரு சிறப்பு தன்மையை பெற்று திகழ்கிறது
இந்த அணுக்களின் சிறப்பு தன்மைதான் கோடான கோடி பொருட்கள் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதுதும் பரவிக்கிடக்க காரணமாகும் இந்த சிறப்பு தன்மை இல்லை என்றால் வெறும் 92 இயற்கைபொருட்களுக்கு மேல் எதுவும் இருந்து இருக்காது
நாம் காணக்கூடிய வண்ணங்கள் சாயங்கள் ,வேறுப்பட்ட பொருட்கள் தங்க வெள்ளி தண்ணிர் என்று நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு பொருட்களையும் உருவாக்குவது அணுக்களின் வேறுப்பட்ட சிறப்பு தன்மைகளின் சிறப்பே காரணம்

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக