சனி, 18 நவம்பர், 2023

14 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த உயிரினத்தின் கால்தடம் இங்கிலாந்தில் கண்டுபிடிப்பு


13
லண்டன், நவ. 17- டைனோசரின் கால் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இகுனாடோன்ஷியன் வகையைச் சேர்ந்தது என நிபுணர்கள் தெரிவிக் கின்றனர்

கால் அடையாளத்தில் 3 விரல்கள் காணப்படுகின்றன. இங்கிலாந்தின் டார்செட் (Dorset) கவுன்டியில் உள்ள பூலே ஹார்பர் (Poole Harbour) பகுதியில் உள்ள பல தீவுகளில் ஒன்று பிர வுன்சீ தீவு (Brownsea Island). இங்குள்ள இயற்கை வனாந்திரப் பகுதியில் ஒரு டைனோசரின் கால் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 140 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழைமை உடையது என தெரிய வந்திருக்கிறது. இதனை இகுனாடோன்ஷியன் (igunodontian) எனும் வகையை சேர்ந்த டைனோசரின் கால் அடையாளம் என நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்த கால் அடையாளத்தில் 3 விரல்கள் காணப்படுகின்றன. அந்த தீவிலுள்ள பிரவுன்சீ கேஸில் (Brownsea Castle) பகுதியில் ஒரு வனத்துறை அதிகாரி சென்று கொண்டிருந்த போது கண்டுபிடித்திருக்கிறார்.