வெள்ளி, 6 செப்டம்பர், 2019

ஆராய்ச்சி கருவிகள்

1) கண்கள் அதன் இரத்தக்குழாய்கள் பற்றி ஆராய உதவும் கருவி


ஆப்தால் மாஸ்கோப்

2)   மூக்கின் உட்புறம் ஆராய உதவும் கருவி

ரினோஸ் கோப்

3) காதை ஆராய உதவும் கருவி

ஆரோஸ் கோப்

4) உணவுப் பாதையை உள்நோக்கி ஆராயும் கருவி

எண்டோஸ்கோப் (எண்டோ = உள்ளே), (ஸ்கோப்பி = நோக்குதல் அல்லது பார்த்தல்)

5) இரைப்பையை பார்க்க உதவும் கருவி

கேஸ்ட்ரோஸ் கோப்

6) இதயக்குழாய் அடைப்பு நீங்க பயன்படுத்தப்படும் கருவி

ஸ்டென்ட்

7) உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளைத் தெளிவாகப் படம் பிடிக்கும் கருவி

ஸ்கேன் (Scan)

8) பூமியின் தன்மையை அளக்கும் கருவி

ரிக்டர் ஸ்கேல்

9) நிலநடுக்கத்தை அளக்கும் கருவி

சீஸ்மோ கிராஃப்

10) தொலைவிலுள்ள பொருள்களின் உயர் வெப்ப நிலையை அளக்கும் கருவி

பைரோமீட்டர்

11) காற்று மண்டலத்தில்

அழுத்தத்தை அளக்கும் கருவி

பாரா மீட்டர்

12) காற்றின் வேகத்தை அளக்கும் கருவி

அனிமா மீட்டர்

13) உயரத்தை அளக்கும் கருவி

ஆல்டி மீட்டர்

14) வெப்பத்தை அளக்கும் கருவி

கலோரி மீட்டர்

15) ஈரப்பதத்தை அளக்கும் கருவி

ஹைக்ரோ மீட்டர்

அதுபோல் மனிதனின் அறிவையும், ஆற்றலையும் அளக்கும் கருவி - ஏன்? எதற்கு? எப்படி? எங்கே? எப்போது? யாரால்? - என்ற ஆறு வினாக்களையும் எழுப்பி அறிவியல் அடிப்படையில் விடை காணும் ஆற்றல் படைத்த கருவி பகுத்தறிவு

புல் பூண்டு - ஓரறிவு

நத்தை, சங்கு - ஈரறிவு

எறும்பு, கரையான் - மூவறிவு

ஈ, வண்டு - நான்கறிவு

விலங்குகள், பறவைகள் - அய்ந்தறிவு

மனிதன் மட்டுமே - ஆறறிவு

"மாவும் மாக்களும் அய்யறிவினவே

மக்கள் தாமே ஆறறிவுயிரே"

- தொல்காப்பியம்

அறிதல் (Knowing)

உணர்தல்(Feeling)

விரும்பிச் செய்தல்(Willing)

ஆகிய மூன்றும் அறிவின் கூறுபாடு களாகும்.

மனிதன் ஓர் அறிவு ஜீவி (உயிர்)

Man is a Rational being

பகுத்தறிவு சிந்தனை வீரத்தின் சிறப்பு அம்சமாகும்.

(DISCREASAN IS THE BEST PART OF VALOUR)

-  விடுதலை ஞாயிறு மலர்17.8.19

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக