ஞாயிறு, 16 அக்டோபர், 2016

தீயின் புதிய வடிவம் கண்டுபிடிப்பு!

நகரங்களில் தீ விபத்துகள், காட்டுத் தீ பேரிடர்கள் போன்றவற் றால், தீயின் இயற்பியல், வேதியியல் தன்மை களை, விஞ்ஞானிகள் விலாவாரியாக ஆராய ஆரம்பித்தனர். இருந் தும் அண்மையில் தான், சில சூழல்களில் ஒரு, ‘நீலச் சுழல்’ போல தீ எரிவதை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந் துள்ளனர்.
பொதுவாக தீ விபத்துகளில் பெரிய அளவு தீச் சுவாலைகள் ஏற்படும்போது, அவை ஒரு சூறாவளி போல சுழன்று எரியும். ஆனால், போதிய அளவு ஆக்சிஜன் கிடைத்தால், மஞ்சள் நிற சுவாலை, முழுக்கவும் அழகிய நீல நிற சுவாலையாக மாறி, சுழன்று சுழன்று எரிவதை, அமெரிக்காவின் மேரிலாந்து பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
தண்ணீரின் மீது எரிபொருள் படலத்தை உருவாக்கி, அதன் மீது எரியும் தீயின் தன்மை களை, மேரிலாந்து விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ந்தனர். ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தில் மேற்கொண்ட ஆய்வில், தீ திடீரென நீல நிறச் சூறாவளியாக மாறி, முதலில் வேகமாக வும், பெரிதாகவும் எரிந்தது. அவ்வப்போது ஆக்சிஜன் போதாமையால், நீலச் சுழல் தீயின் நடுவே மஞ்சள் தீ தோன்றி மறைந்தது.
மற்றபடி நிறைய ஆக்சிஜனை செலுத்தும்போது மாசற்ற நீலச் சுழல் தீ சுழன்றடித்து வேகமாக எரிந்து, மெல்ல உயரம் குறைந்து, தண்ணீரின் மேல் உள்ள எரிபொருள் தீர்ந்ததும் அணைந்து அடங்கியது. கடலில் எரிபொருள் கப்பல்கள் விபத்துக்கு உள்ளாகும்போது, ஆண்டுக்கணக்கில் கச்சா எண்ணெய் மிதப்பது மிகப் பெரிய சுற்றுச்சூழல் கேடு. நீலச் சுழல் தீயை கடலின் மேல் உருவாக்க முடிந்தால், விரைவில் அந்த எண்ணெய் படலத்தை அது,  எரித்து விடும் என்று மேரிலாந்து விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர்.


சூரியனை விட 30 மடங்கு
பெரிய நட்சத்திரம் கண்டுபிடிப்பு!

விண்வெளியின் பால் வீதியில், நம் சூரியனைவிட, 30 மடங்கு பெரிய நட்சத்திரம் ஒன்று இருப்பதை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த நட்சத்திரம் பூமியிலிருந்து, 11 ஆயிரம் ஒளி ஆண்டு தூரத்தில் உள்ளது. இது போன்ற புதிய நட்சத்திரங்களை ஆராய்ந்தால், விண் வெளியில் மிகப்பெரிய நட்சத்திரங்கள் எப்படி உருவா கின்றன என்பது தெரியவரும் என, விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர்.
கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுக்கு பெரிய அணுத்துகள் களைக் கொண்ட மேகக்கூட்டத்திலி ருந்து உருவாகிவரும் இந்த புதிய நட்சத்திரம், இப்போதும் வேகமாக வளர்ந்து வருவதாக, இதை கண்டறிந்த கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழக விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்தனர்.
துகள்கள் மிக்க மேகக் கூட்டத்திலிருந்து பொருட்களை ஈர்த்து வளரும் இந்த நட்சத்திரம் முழுமை பெற்றதும், அதன் அளவு இன்னும் பெரியதாக இருக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் கணித்துள்ளனர்.   விடுதலை,1.9.18

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக