வியாழன், 7 மார்ச், 2019

வளி மண்டலத்தில் எல்லை எது?

பூமி மீது போர்த்தியுள்ள காற்று மண்டலம் எதுவரை எட்டுகிறது?

அண்மைக்காலம் வரை, 100 கி.மீ., தூரத்திற்கு வளி மண்டலம் இருப்ப தாகவும், அதற்குப் அப்பால் வெற் றிடம் ஆரம்பமாவதாகவும், விஞ்ஞானிகள் கணித்து வந்தனர்.

ஆனால், 1990களில் ஏவப்பட்ட, ‘சோகோ’ என்ற அமெரிக்க - அய் ரோப்பிய செயற்கைக்கோள், அப் போது அனுப்பிய தகவல்களை ஆராய்ந்த விஞ்ஞானிகள், பூமியின் ஈர்ப்பு விசைக்குக் கட்டுப்பட்ட காற்று மண்டலத்தின் வீச்சு, 63 ஆயிரம் கி.மீ., தூரம் வரை காட்டுவதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

-  விடுதலை நாளேடு, 7.3.19

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக