ஞாயிறு, 12 ஜூன், 2016

பூமியில் வாழும் உயிரினங்கள் மொத்தம் எத்தனை?

பூமியின் மீது வாழும் உயிரினங்கள் மொத்தம் எத்தனை? உயிரியல் வல்லுநர்கள் முன் இருக்கும் மிகப் பெரிய சவால்களுள் இதை கண்டறிவதும் ஒன்று.

சமீபத்தில் ஓர் ஆய்வு, உலகில் 1 லட்சம் கோடி உயிரினங்கள் இருப்பதாக கண்டறிந்தது. அதில் நமக்கு, 99.99 சதவீத உயிரினங்களைப் பற்றி தெரியாது.
உலகெங்கும் அரசாங்கங்கள், கல்வி அமைப்புகள் சேமித்த பிரம்மாண்டமான புள்ளிவிவர களஞ்சியங்களை தொகுத்து ஒரு முடிவுக்கு வர அமெரிக்காவிலுள்ள இந்தி யானா பல்கலைக்கழக உயிரியல் வல்லுநர்கள் சமீபத்தில் முயற்சி செய்துள்ளனர்.
இதில் நுண்ணுயிரிகள், தாவரங்கள், விலங்குகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய தகவல்களும் அடங்கும். இந்த தகவல் தொகுப்பில், உலகெங்கும் உள்ள, 35 ஆயிரம் இடங் களிலிருந்து, 56 லட்சம் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் அல்லாதவை பற்றிய விவரங்கள் உள்ளன.
‘’எங்கள் ஆய்வு இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய புள்ளிவிவர தொகுப்பை கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டது.
புதிய சூழலியல் மாதிரிகள் மற்றும் பல்லுயிர்தன்மை குறித்த புதிய விதிகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு கறாராக இந்த மதிப்பீட்டை செய்திருக்கிறோம்,’’ என்கிறார் ஆய்வில் பங்கேற்ற துணை பேராசிரியர் ஜே.டி.லென்னான்.
‘’இந்த கணக்கெடுப்பில் கிடைத்துள்ளதைவிட, ஒரு லட்சம் மடங்கு நுண்ணுயிரிகள் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லை என்பதை ஆய்வு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன,’’ என்கிறார் லென்னான். உலகில் தற்போது ஒரு லட்சம் கோடி (ஒரு ட்ரில்லியன்) உயிரினங்கள் இருக்கலாம் என்று, இந்த ஆய்வுக் குழுவினர் மதிப்பிட்டுள்ளனர்.
-விடுதலை,12.5.16

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக