வெள்ளி, 22 டிசம்பர், 2017

புதிய சூரியக் குடும்பம்
பூமி உட்பட எட்டுக் கோள்களைக் கொண்ட சூரியக் குடும்பத்துக்கு இணையான புதிய சூரியக் குடும்பத்தை முதன்முறையாக கெப்ளர் விண்வெளி தொலைநோக்கி மூலமாக நாசா கண்டறிந்துள்ளது.

டிசம்பர் 14 அன்று, கெப்ளர்-90 நட்சத்திரம் என்று இதற்குப் பெயர்சூட்டி அறிவித்தது நாசா. இது பூமியி லிருந்து 2,545 ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ளது.

கூகுள் நிறுவனத்தின் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி கெப்ளர் 90 கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 
நம்முடைய சூரியக் குடும்பத்தின் சிறிய வடிவம் கெப்ளர்-90 நட்சத்திரக் குடும்பம் எனலாம்.

ஏனென்றால், இதிலும் சிறிய கோள்கள் உள்வட்டத்திலும் பெரிய கோள்கள் வெளிவட்டத்திலும் உள்ளன. ஆனால், அத்தனை கோள்களும் ஒன்றுக் கொன்று நெருக்கமாக இருக்கின்றன என்றார் டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் வானியல் பேராசிரி யரும் நாசா விஞ்ஞானியுமான ஆண்ட்ரூ வாண் டர்பர்க்.

- விடுதலை நாளேடு, 21.12.17

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக