ஞாயிறு, 17 மே, 2015

கண்டுபிடிப்புக்கு உதவும் கருவிகள்


மின்சக்தியை சேமித்து, பின்னர் பயன்படுத்த உதவும் கருவி எது? அக்யுமுலேட்டர் கதிரியக்க பொருட்கள் உள்ளனவா எனக் கண்டுபிடிக்க உதவும் கருவி எது? அட்மாஸ்கோப் மின்னோட்டத்தின் வலிமையை அளக்க உதவும் மின்னளவி எது? அம்மீட்டர் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை கூடாமலும், குறையாமலும் ஒரே சீராக வைக்க உதவுவது எது?
அணுக்கரு உலைகள் காற்றின் வேகத்தை அளக்க உதவும் கருவி எது? அனிமோ மீட்டர் ஒலியின் வலிமையை அளக்க பயன்படும் கருவி எது? ஆடியோ மீட்டர் கேட்கும் திறனை அதிகரிக்க உதவும் கருவி எது? ஆடியோ போன் கண்ணின் உட்பாகத்தையும், விழித்திரையையும் சோதிக்கும் கருவி எது?
ஆப்தலாஸ் கோப் ஆகாய விமானம் பூமியிலிருந்து எவ்வளவு அடி உயரத்தில் பறக்கிறது என கண்டறிய உதவும் கருவி எது? ஆல்டிமீட்டர் மின்தாங்கி கட்டிடங்கள் இடியினால் தாக்கப்படாமல் பாதுகாக்கப் பயன்படும் கருவி எது? இடிதாங்கி செயற்கை வெப்பத்தால் முட்டைகளை பொறிக்க செய்யும் கருவி பாக்டீரியா கிருமிகளை வளர்ப்பதற்கும்,
வளர்ச்சி குன்றிப்பிறந்த குழந்தைகளை பாதுகாக்கவும் பயன்படும் கருவி எது? இன்குபேட்டர் விண்வெளியிலிருந்து செய்திகளை செயற்கை கோள் வழியாக அனுப்புவதற்காக பயன்படும் கருவி எது? டெல்ஸ்டார் கடலின் ஆழத்தை அளக்க உதவும் கருவி எது?
பேதோ மீட்டர் அச்சிடப்பட்டவைகளை தரையில் விழச்செய்யும் கருவி எது? எப்பிடாஸ் கோப் புறப்படும் கப்பல்களின் சரியான நேரத்தை காண்பிக்க பயன்படும் கருவி எது? குரோனோ மீட்டர் மூளைகளின் அலைகளை அளக்க பயன்படும் கருவி எது? எலக்ட்ரோ என்சபலோகிராப் உப்புக் கரைசலை அளக்கும் அளவி எது?
சலினோ மீட்டர் சூரியனுடைய உயரத்தையும், அதனை சுற்றியுள்ள கிரகங்களின் உயரத்தையும் அறிய பயன்படும் கருவி எதுசெக்ஸ்டான்ட் தாவர வளர்ச்சியை பதிவு செய்ய பயன்படும் கருவி எது?
கிரஸ்கோகிராப் உடலுறுப்புகளின் அசைவுகளை வரைபடமாக வரைய பயன்படும் கருவி எது? கைமோகிராப் அறைகளில் நிலவும் காற்று அழுத்தத்தை அறிவதற்கு பயன்படும் கருவி எது?
மானோ மீட்டர் வைரஸ்களை அளக்க பயன்படும் கருவி எது? மில்லி மைக்ரான் இரத்த அழுத்தத்தை அறிய உதவும் கருவி எது? ஸ்பைக்மோ மானோ மீட்டர் ஊர்த்திகள் கடந்துள்ள தூரத்தை காண பயன்படும் கருவி எது? ஓடோ மீட்டர் பலவண்ணம் காட்டி குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டு கருவியாய் பயன்படுகிற கருவியின் பெயர் என்னகலைடாஸ்கோப்

விரைவில் செயற்கை இலை!
ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் செயற்கை இலையை உருவாக்குவதில் வெற்றி கண்டிருக்கின்றனர். சூரிய ஒளியை பச்சையம் மூலம் சக்தியாக மாற்றும் தன்மை தாவரங்களில் உள்ள இலைகளில் நடக்கும் விந்தை.
இதை செயற்கை முறையில் உருவாக்கி, சூரிய ஒளியிலிருந்து திரவ எரிபொருளை உருவாக்கலாம் என்று ஹார்வர்டை சேர்ந்த விஞ்ஞானி டேனியல் நோசெராவின் குழுவினர் கண்டறிந் துள்ளனர். சூரிய ஒளி மற்றும் ஒரு பாக்டீரியா ஆகியவற்றின் உதவியுடன் இந்த செயற்கை இலை திரவ எரிபொருளை உருவாக்குகிறது.
இதை பெருமளவில் தயாரிக்க முடிந்தால் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் போல. பர்சனல் எரிபொருள் உற்பத்தி நிலையத்தை வீட்டின் கொல்லைப் புறத்தில் உருவாக்க முடியும். ஆனால், இந்த செயற்கை இலை, சுற்றுச்சூழலுக்கு பங்கம் விளைவிக்காது.

தலை தெறிக்க ஓடும் நட்சத்திரம்
நமது பால்வெளி மண்டலம் கேலக்ஸியை விட்டு வினாடிக்கு 1200 கி.மீ வேகத்தில் பறந்து தலைதெறிக்கும் வேகத்தில் தப்பித்து ஓடுகிற 708 எனும் பெயருள்ள நட்சத்திரத்தை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
வேறு எந்த நட்சத்திரமும் போகாத வேகத்தில் நமது கேலக்ஸியை விட்டு விலகி ஓடுகிற இதன் மர்மத்தை ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.


கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக